สานศิลป์ สอนดนตรีและศิลปะ (Sarnsilp Music & Art Education)

สอน

Fast Track Piano Chord [C Major]

ฝึกคอร์ดด้วยทฤษฏีสร้างคอร์ดในบันไดเสียง C Major

Key Chord Chart

เรียนรู้เรื่องโครงสร้างของคอร์ดในบันไดเสีย

มัธยมดนตรี

ระดับ ม.1-ม.6 โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา (ม.1-ม.6) ร…

ผลงานดนตรี

https://www.youtube.com/channel/UCMeuZ2ZsaOIH-6JZp…

การประกวดศิลปะเด็กนานาชาติครั้งที่ 51

การส่งผลงาน ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 6 พฤศจิก

NAN MEE Fine Arts Award ครั้งที่ ๑๕ (ประกวดวาดภาพระบายสี)

คุณสมบัติผู้สมัคร กลุ่มที่ 1 มัธยมศึกษาตอนปล

HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๕ (ประกวดวาดภาพระบายสี)

คุณสมบัติผู้สมัคร กลุ่มที่ 1 ระดับอนุบาล –ประ

การแกะเพลงเบื้องต้น

ฝึกไล่เสียงในบันไดเสียง C Major (โด เร มี่ ฟา ซอล &helli

ผลงาน ด.ช. นฤปพน กิตติวัฒนโชติ (มาร์ค)

โน้ตเพลง Kiss The Rain