การแปลงโน้ตดนตรีไทยกับเสียงดนตรีสากล

บทความโดย อุเทน อินทโร

โน้ตในดนตรีไทย ด ร ม ฟ ซ ล ท ด  ซึ่งมีใกล้เคียงกับเสียงสากล คือ Bb C D Eb F G Ab Bb ซึ่งอยู่ในบันไดเสียง Eb Major ได้แก่ Eb F G Ab Bb C D ถ้านำโน้ตลำดับที่ 4 มาเรียงใหม่เรียกว่า Mixolydian mode

  1. ดังนั้นถ้าจะแปลโน้ตสากลเป็น>ดนตรีไทย เครื่องดนตรีสากลจะต้องเล่นด้วย บันไดเสียง Eb Major ส่วนเครื่องดนตรีไทยจะต้องเล่นในบันไดเสียง G Major เพราะ Mixolydian mode in G Major หรือโน้ตลำดับที่ 4 คือโน้ตตัว โด โดยที่ดนตรีไทยจะต้องเล่นโน้ต F# ให้เล่นเป็นตัว ฟ
  2. ส่วนถ้าจะแปลโน้ตดนตรีไทยเป็น>โน้ตสากล จะต้องบันทึกโน้ตดนตรีไทยในบันไดเสียง Mixolydian mode in G Major โดยโน้ตตัว ฟา ใส่เป็น F# แล้วแปลงเป็นบันไดเสียง Eb Major สามารถที่จะบรรเลงร่วมกันได้

 

Share on Facebook