เพลง แขกบรเทศ ชั้นเดียว บรรเลงขิมโดย ด.ญ. สุจีนันทน์ เชาวน์รัตนกวี (อาโป)

Share on Facebook