น้องถิงถึง เรียนรู้การอ่านโน้ตแล้วนำมาเล่นกับเพลง Doraemon

ช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการฝึกฝนเปียโนเพิ่มขึ้น

 

Share on Facebook