สานศิลป์ สอนดนตรีและศิลปะ (Sarnsilp Music & Art Education)

การชอบดนตรีและการฝึกซ้อมดนตรี

  1. การชอบดนตรีคือการค้นหาแรงบันดาลใจ การฟังเพลงที่มีความแตกต่างกันในหลายรูปแบบของดนตรี ทำให้้ค้นหาเพลงในรูปแบบที่ตนชอบ ซึ่งบางครั้งก็เป็นแนวเพลงที่แตกต่างกับคนอื่นทั่วไป ถ้าเขาฟังเพลงก็คือชอบดนตรี ดนตรีคือทักษะการฟัง
  2. การเล่นดนตรี เป็นทักษะทางด้านร่างกาย ขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมให้ชำนาญ ต้องอาศัยการเปลี่ยนแรงบันดาลใจให้เป็นเป้าหมาย เป้าหมายแรกคือการเล่นให้เป็น เป็นเป้าหมายของการอยากจะเล่นเครื่องดนตรี เมื่อเล่นได้แล้วเป้าหมายต่อไปคือการฝึกฝนเล่นเพลงที่ตนเองชอบ และเพลงที่ท้าทายความสามารถเพิ่มขึ้น แรงบันดาลใจจะเป็นเป้าหมายที่ฝึกฝนความอดทนต่ออุปสรรค