สานศิลป์ สอนดนตรีและศิลปะ (Sarnsilp Music & Art Education)

Fast Track Piano Chord [C Major]

  1. ฝึกคอร์ดด้วยทฤษฏีสร้างคอร์ดในบันไดเสียง C Major กำหนดให้ทุกคอร์ดเล่นบนคีย์สีขาวจะได้คอร์ด C Dm Em F G Am Bdim
  2. ฝึกการเปลี่ยนคอร์ดจาก Major เป็น minor ด้วยการใส่ b บนโน้ตตัวที่ 3 ของคอร์ด
  3. ฝึกการเปลี่ยนคอร์ดจาก minor เป็น Major ด้วยการใส่ # บนโน้ตตัวที่ 3 ของคอร์ด
  4. เปลี่ยนคอร์ด Bdim เป็น Bm ด้วยการใส่ # บนโน้ตตัวที่ 5 ของคอร์ด
  5. เปลี่ยนคอร์ด Bm เป็น B ด้วยการใส่ # บนโน้ตตัวที่ 3 ของคอร์ด
  6. เปลี่ยนคอร์ด B เป็น Bm ด้วยการใส่ b บนโน้ตตัวที่ 3 ของคอร์ด จะได้โน้ต B
  7. ใช้รูปแบบคอร์ดลองเปลี่ยนใช้กับคอร์ดอื่นที่มี # และ b