สานศิลป์ สอนดนตรีและศิลปะ (Sarnsilp Music & Art Education)

Key Chord Chart

  • เรียนรู้เรื่องโครงสร้างของคอร์ดในบันไดเสียง Major และ minor
  • การเปลี่ยนบันไดเสียงของคอร์ดเสียงต่ำลงให้นับขั้นลงข้างล่าง
  • การเปลี่ยนบันไดเสียงของคอร์ดเสียงสูงขึ้นให้นับขั้นขึ้นข้างบน
  • ใช้ประกอบการเปลี่ยนคอร์ดเพลงเพื่อให้ใช้กับ Capo ของกีตาร์