สานศิลป์ สอนดนตรีและศิลปะ (Sarnsilp Music & Art Education)

การประกวดศิลปะเด็กนานาชาติครั้งที่ 51

การส่งผลงาน

 • ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 6 พฤศจิกายน 2563 
 • ส่งที่ บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จำกัด
  75/23-24 ชั้น 11 อาคารริชมอนด์ ซอยสุขุมวิท 26
  แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 
 • ประกาศผลเดือนมิถุนายน 2564 
  • www.pentel.co.th  
  • Facebook : Pentelthailand 
  • ในกรณีได้รับรางวัล ทางบริษัทจะติดต่อกลับเพื่อแจ้งผลรางวัลและรายละเอียดการรับรางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • โทรศัพท์. 02-261-8285-7
 • โทรสาร. 02-261-1418
 • www.facebook.com/pentelthailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K.Thanisara Thanasophon / บริษัท เพนเทล (ประเทศไทย) จำกั