สานศิลป์ สอนดนตรีและศิลปะ (Sarnsilp Music & Art Education)

NAN MEE Fine Arts Award ครั้งที่ ๑๕ (ประกวดวาดภาพระบายสี)

 • คุณสมบัติผู้สมัคร
  • กลุ่มที่ 1
   • มัธยมศึกษาตอนปลาย
   • อาชีวศึกษา
  • กลุ่มที่ 2
   • อุดมศึกษา
   • ประชาชนทั่วไป
 • ระยะเวลาดำเนินโครงการ
  • ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 25 ธันวาคม 2563
  • 21 มกราคม 2564 การตัดสิน
  • 30 มกราคม 2564 การประกาศผล

สามารถดาวน์โหลด รายละเอียด และใบสมัครโครงการได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

http://www.nanmee.com/download/HW&NF/15th/NF_15th.pdf