สานศิลป์ สอนดนตรีและศิลปะ (Sarnsilp Music & Art Education)

HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๕ (ประกวดวาดภาพระบายสี)

 • คุณสมบัติผู้สมัคร
  • กลุ่มที่ 1 ระดับอนุบาล –ประถมศึกษาตอนต้น
  • กลุ่มที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
  • กลุ่มที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระยะเวลาดำเนินโครงการ
  • ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 25 ธันวาคม 2563
  • 19 มกราคม 2564 การตัดสิน
  • 30 มกราคม 2564 การประกาศผล

สามารถดาวน์โหลด รายละเอียด และใบสมัครโครงการได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

http://www.nanmee.com/download/HW&NF/15th/HW_15th.pdf