สานศิลป์ สอนดนตรีและศิลปะ (Sarnsilp Music & Art Education)

การแกะเพลงเบื้องต้น

  1. ฝึกไล่เสียงในบันไดเสียง C Major (โด เร มี่ ฟา ซอล ลา ที โด)  ฝึกการเล่นเพื่อจดจำระดับเสียงของตัวโน้ต ฝึกการร้องตามที่เล่นเพื่อฝึกทักษะการฟังและการร้องเพลง
  2. Move Do การฝึกเคลื่อนย้ายโดหรือการเปลี่ยนบันไดเสียง เช่น การเล่นโน้ต C แล้วกำหนดว่าเป็นเสียงโด จะได้บันไดเสียง C Major เมื่อเปลี่ยนตำแหน่งใช้ D เป็นเสียงโด จะได้บันไดเสียง D Major
  3. ฝึกค้นหาเสียง ให้เทียบเสียงเครื่องดนตรีอยู่ในระดับมาตรฐาน 440 Hz แล้วลองหาเสียงที่ตรงกับทำนองเพลง แล้วดูว่าเสียง ”โด” นั้นจะอยู่กับตำแหน่งโน้ตตัวไหน ก็จะได้บันไดเสียง Major ถ้าหาจากโน้ตตัว “ลา” ก็จะได้บันไดเสียง minor
  4. วิเคราะห์บันไดเสียง วิธีนี้เป็นการนำทฤษฏีดนตรีมาช่วยในการหาบันไดเสียงเพื่อช่วยในการแกะเพลงได้ง่ายขึ้น เพราะจะมีโน้ตให้เลือกแค่ 7 ตัวโน้ต และคอร์ดจะเป็นส่วนที่จะบอกว่ามาจากบันไดเสียงอะไร