สานศิลป์ สอนดนตรีและศิลปะ (Sarnsilp Music & Art Education)

โรงเรียนสานศิลป์ ปิดทำการถึง 30 เม.ย.63

ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ กทม. ออกประกาศฉบับ 4 เปลี่ยนแปลงสถานที่เปิด-ปิด (เพิ่มเติม) ขยายเวลาปิดห้าง-ร้านอาหาร ถึง 30 เม.ย.63