สานศิลป์ สอนดนตรีและศิลปะ (Sarnsilp Music & Art Education)

รับสมัครครูสอนวิชา เปียโน

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี
  • วิชาดนตรี เอกเปียโน
  • วิชาดนตรีทุกสาขา (วิชาโทเปียโน)
 • กำลังศึกษาวิชาดนตรีทุกสาขา ระดับชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป
 • วุฒิการสอบเทียบ Trinity หรือ ABRSM (Royal) ระดับเกรด 8

คุณสมบัติ

 • มีความเป็นครู, มีทัศนคติที่ดี, มีจิตวิทยาการสอน
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่สามารถเรียนรู้และพัฒนาได้
 • สามารถสอนวันเสาร์-อาทิตย์ได้
 • สามารถติวสอบเกรดเปียโน Trinity ได้

ส่งประวัติมาที่ 

 • e-mail : sarnsilp521@gmail.com
 • สานศิลป์ สอนดนตรีและศิลปะ

ติดต่อสอบถามได้ที่

 • ผู้จัดการ : อุเทน อินทโร โทร. 089-796-5518

ใส่ความเห็น