สานศิลป์ สอนดนตรีและศิลปะ

ศิลปะ

Spread the love

ศิลปะ (อายุ 4-11 ปี)

วันเสาร์: 10.00 น. - 15.00 น.
อาทิตย์: 11.00 น. - 16.00 น.
  • ศิลปะเด็ก (สีไม้, สีชอร์ค, สีน้ำ)

ศิลปะ (อายุ 12 ปีขึ้นไป)

วันสาร์ : 13.00 น. - 18.00 น.
  • สีน้ำ, สีน้ำมัน, สีอะครีลิก, วาดลายเส้น (Drawing)
  • ติวสอบ, ศิลปะผู้ใหญ่

 

720 total views, 3 views today