สานศิลป์ สอนดนตรีและศิลปะ (Sarnsilp Music & Art Education)
Featured

ประกาศงดการเรียนการสอน

Featured

วิชาที่เปิดสอน-อัตราค่าเรียน

Featured

Music & Movement Activities for 3-5 Year Olds

กิจกรรมดนตรีและการเคลื่อนไหวสำหรับเด็ก 3-5 ขว

Featured

Drawing ศิลปะการวาดเส้น

Featured

Kid Art Clay Works Funny ศิลปะการปั้นดินเบา สำหรับเด็กปฐมวัย

การเรียนดนตรีได้หรือไม่นั้นพิจารณาจาก

1. ความสามารถทางด้านร่างกาย กล้ามเนื้อมัดใหญ

การชอบดนตรีและการฝึกซ้อมดนตรี

การชอบดนตรีคือการค้นหาแรงบันดาลใจ การฟังเพ

ผลงานนักเรียนศิลปะ มี.ค. 64

Kid Art Clay Works Funny ศิลปะการปั้นดินเบาสำหรับเ…

ลิงค์สื่อการสอนวิชาเปียโนเด็ก

Support us and buy our book with 40 nursery rhyme …

ภาพวาดส่งประกวดปี 2563

ผลงาน นาย ศักย์ศรณ์ มาลาสุทธิชัย (เฟม)

ภาพวาดส่งประกวดปี 2562