สานศิลป์ สอนดนตรีและศิลปะ (Sarnsilp Music & Art Education)
Featured

SarnSilp Concert 25 ม.ค 63 ณ โรงเรียนดนตรีสานศิลป์

Featured

ผลงานนักเรียนศิลปะ (อายุ 4-11 ปี)

Featured

ผลงานนักเรียนศิลปะ (อายุ 12+)

Featured

วิชาที่เปิดสอน/อัตราค่าเรียน

การประกวดศิลปะเด็กนานาชาติครั้งที่ 51

การส่งผลงาน ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ – 6 พฤศจิก

NAN MEE Fine Arts Award ครั้งที่ ๑๕ (ประกวดวาดภาพระบายสี)

คุณสมบัติผู้สมัคร กลุ่มที่ 1 มัธยมศึกษาตอนปล

HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๕ (ประกวดวาดภาพระบายสี)

คุณสมบัติผู้สมัคร กลุ่มที่ 1 ระดับอนุบาล –ประ

การแกะเพลงเบื้องต้น

ฝึกไล่เสียงในบันไดเสียง C Major (โด เร มี่ ฟา ซอล &helli

ผลงาน ด.ช. นฤปพน กิตติวัฒนโชติ (มาร์ค)

โน้ตเพลง Kiss The Rain

รูปแบบการสอน

โน้ตเพลง แอบดี – STAMP

โน้ตเพลง : แก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร – เขียนไขและวานิช